Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

josietyrell
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

December 15 2014

josietyrell
6804 85ca
Reposted fromkilkachwilzycia kilkachwilzycia viadevilia devilia
josietyrell
Lecz aby płynąć, musieliśmy wiosłować we dwójkę.
— Marek Hłasko
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
josietyrell
josietyrell
josietyrell
3893 69b5
Reposted fromretaliate retaliate vialissie lissie
josietyrell
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
josietyrell
Jak wiesz, całe życie miałem tylko kłopoty i nie robi to na mnie dużego wrażenia. 
— Marek Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacytaty cytaty
josietyrell
I wiem, że nikt mi nie może pomóc. To mnie zabija.
— Marek Hłasko w liście do matki
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
6575 db8c
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viakarmacoma karmacoma
josietyrell
5004 640e
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte vialavendova lavendova
josietyrell
0665 5ebd
Reposted fromevanescence evanescence viailoveyou iloveyou
josietyrell
4705 0e95
josietyrell

October 25 2014

josietyrell
9079 9ea8
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialissie lissie
josietyrell
josietyrell
josietyrell
8930 b868
Reposted fromretaliate retaliate viafuckofcourse fuckofcourse
josietyrell
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna vialadygrey ladygrey
josietyrell
0917 736b 500
Reposted fromsmit smit viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl